AbonnementenKoffie
ActiesBestellen
100% Direct Trade
100% Eerlijke Koffie
100% Arabica Koffie
100% Biologisch
Menu

Actievoorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene actievoorwaarden zijn van toepassing op de Actie Actiecode Koffieabonnement 2022 (“Actie”) georganiseerd door Selaco  (“Organisator”) gevestigd te Doorn, Bergweg 7.

1.2 De Organisator handelt in overeenstemming met de gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

1.3 De Actie heeft als doel om het merk Selaco te promoten. De Actie bestaat uit het aanvragen van een Selaco koffie abonnement, waarmee deelnemer kans maakt op extra korting op het abonnement.

1.4 Selaco behoudt zich het recht voor om de algemene spelvoorwaarden ten voordele van de Deelnemers te wijzigen. De algemene spelvoorwaarden kunnen niet tijdens de looptijd van een Actie ten nadelen van de Deelnemers worden gewijzigd.

1.5 De Actie is niet geldig in combinatie met andere acties en aanbiedingen.

2. Deelname

2.1 Indien wordt deelgenomen aan de Actie, gaat de Deelnemer akkoord met de algemene actievoorwaarden.

2.2 Een Deelnemer aan de Actie is een ieder die alle stappen voor deelname (zie artikel 2.7) aan de Actie heeft voltooid (“Deelnemer”).

2.3 Het is mogelijk om deel te nemen aan de Actie vanaf 4 juni 2022 tot de voorraad actiecodes volledig is uitgegeven.

2.4 De deelname aan de Actie is gratis.

2.5 Voor deelname aan de Actie geldt dat de Deelnemer tenminste 18 jaren of ouder is. Mocht de Deelnemer de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt, is het noodzakelijk dat toestemming is gegeven door de ouders of wettelijke verzorgers van de minderjarige voor deelname aan de Actie.

2.6 Een voorwaarde voor deelname is dat de Deelnemer een vaste woon- of verblijfplaats heeft in Nederland.

2.7 Om deel te nemen aan de Actie moeten de volgende stappen door de Deelnemer worden voltooid:

2.7.1 Voor Particulieren

A. Indien Deelnemer naam en e-mailadres op de kortingskaart bij Selaco heeft ingeleverd bij één van de Selaco events, ontvangt Deelnemer een Selaco Giftbag met 70 gram koffie (keuze uit Bonen of Snelfilter maling, tot de voorraad strekt).

B. Op de achterzijde van de kortingskaart staat een actiecode vermeld. Deze actiecode krijg je ook per mail toegestuurd.

C. Het onderste gedeelte van de actiekaart kan worden afgescheurd en waarbij Deelnemer deze als kado kan geven aan een bedrijf of organisatie. Deze kan dan via selaco.nl/bestellen korting ontvangen op een Selaco koffie abonnement.

D. Indien een organisatie met de actiecode een abonnement van minimaal 3 kilo per maand afneemt, ontvangt Deelnemer gratis éénmalig 2 kilo Selaco koffie.

2.7.2 Voor beslissingsbevoegden van organisaties en bedrijven

A. Ga naar selaco.nl/bestellen
B. Vul het bestelformulier volledig in inclusief een geldige actiecode in stap 3
C. Geef akkoord op de leveringsvoorwaarden
D. Verzend de aanvraag.

3. Privacy

3.1 De Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemer die worden verzameld via deze Actie. Specifiek voor promotionele acties hebben wij een Privacy Verklaring opgesteld, welke van toepassing is op de Actie en te vinden op selaco.nl/privacybeleid/.

3.2 3.2 De Organisator bewaart jouw persoonsgegevens zo lang als de Actie voortduurt. Na het beëindigen van de Actie worden jouw persoonsgegevens verwijderd.

3.3 De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet gedeeld met derden.

4. Aansprakelijkheid

4.1 De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige uit deze Actie voortvloeiende schade en/of aanvullende kosten.

4.2 De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van verkeerd gebruik of inzet van de uitgereikte prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door hem te verstrekken prijzen.

4.3 De Organisator is tevens niet aansprakelijk voor verliezen of vertragingen veroorzaakt door derden, zoals vervoerders of voor netwerk-, computer hardware-, of softwarestoringen van welke aard dan ook die foute meldingen, beperkte, vertraagde of het verlies van aanvraagformulieren tot gevolg hebben, en/of foute meldingen en/of verlies van toegezonden goederen. Ook kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor vergissingen in het drukwerk.

4.4 De voorgaande leden zijn van kracht voor zover geen sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Organisator en/of zijn feitelijk leidinggevenden.

5. Klachten

5.1 Een klacht over de Actie of de algemene spelvoorwaarden kan schriftelijk worden ingediend via selaco.nl/contact. Na ontvangst van de klacht wordt binnen 5 werkdagen schriftelijk dan wel telefonisch contact opgenomen door de Organisator.

6. Slotbepalingen

6.1 Deze algemene actievoorwaarden zijn eenvoudig te raadplegen en verkrijgbaar op selaco.nl/koffieactie. De algemene actievoorwaarden zijn kosteloos te verkrijgen op schriftelijk verzoek aan Selaco, via de volgende webpagina: selaco.nl/actievoorwaarden.

6.2 De Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en eventuele prijzen aan de Organisator te laten vervallen in het geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie.

100% Direct Trade
100% Eerlijke Koffie
100% Arabica Koffie
100% Biologisch
Naar boven
Eerst even proeven?
Vraag hier het proefpakket aan!